Japan

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Fondet skal bidra til å vidreutvikle vennskapelige forbindelser mellom Japan og de nordiske landene. Hvert år deler fondet ut ca 1 million kroner til de norske søkerne Stipendet gis i hovedsak til forskning-/studiereiser innen fago... Les mer

Japan

Japan Foundation Grant Programs

En rekke stipender for Japan-relaterte prosjekter og studier innenfor humaniora. Nordmenn søker i konkurranse med borgere fra alle andre land som Japan har diplomatiske forbindelser med. Det deles også ut flere typer stipend til kun... Les mer

Japan

Stipend i japansk språk og kultur

Stipendet løper i ett år og går til studier i japansk språk og kultur på bachelornivå i Japan. Stipendet gis av Japans utdanningsdepartement, og for norske søkere administreres stipendet av den japanske ambassade. Månedlig utbetalin... Les mer

Japan

Japan World Exposition Commemorative Fund

Den japanske verdensutstillingens minneforening (1970) har avsatt en del av inntektene fra Den japanske verdensutstillingen i 1970 i et minnefond (Japan World Exposition Commemorative Fund). Tema for verdensutstillingen var "Framgan... Les mer