Japan

Japan Foundation Grant Programs

En rekke stipender for Japan-relaterte prosjekter og studier innenfor humaniora. Nordmenn søker i konkurranse med borgere fra alle andre land som Japan har diplomatiske forbindelser med. Det deles også ut flere typer stipend til kun... Les mer

Japan

Japan World Exposition Commemorative Fund

Den japanske verdensutstillingens minneforening (1970) har avsatt en del av inntektene fra Den japanske verdensutstillingen i 1970 i et minnefond (Japan World Exposition Commemorative Fund). Tema for verdensutstillingen var "Framgan... Les mer

Japan

Bachelorstipend (Undergraduate students) MEXT

Stipendet er utlyst av Det japanske utdanningsdepartementet (MEXT) og løper i normalt 5 år for studier i Japan innen alle fagretninger (4 år dersom søkeren allerede har språkkunnskaper på universitetsnivå; 7 år i visse andre tilfell... Les mer