Sverige

Fredrik Paasches stipendium

Søker må være norsk borger og innskrevet ved et norsk universitet eller høgskole og ikke være eldre enn 25 år. Stipendiet skal benyttes til studier ved Uppsala universitet i minimum en termin. Stipendiebeløp: Omkring SEK 50 000 pr.... Les mer