Fredrik Paasches stipendium

Søkere må være norsk borger og innskrevet ved et norsk universitet eller høgskole og ikke være eldre enn 25 år. Stipendiet skal benyttes til studier ved Uppsala universitet i minimum en termin. Stipendiebeløp: Omkring SEK 50 000 pr år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her