Willy Brandt Stiftelsen

Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen ble etablert av den norske og den tyske regjeringen i år 2000 på initiativ fra Thorvald Stoltenberg og den tyske politikeren Egon Bahr. Stiftelsen bærer navnet til forbundskansleren og fredsprisvinneren Willy Brandt som gjennom hele sitt liv arbeidet for demokrati, dialog og forståelse mellom nasjoner.

Formålet med stiftelsen er å fremme de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Tyskland ved å bidra til å styrke gjensidig kunnskap om, og forståelse for, samfunnsliv, kultur, språk, natur- og miljøvern og næringsliv mellom de to landene. Ved å etablere varig kontakt mellom mennesker og institusjoner bidrar stiftelsen til å utvide det norsk-tyske nettverket, til samarbeid og gjensidig utveksling av kunnskap. I tråd med dette støtter stiftelsen norsk-tyske prosjekter, organiserer arrangementer i begge land og deler hvert år ut Willy Brandt-prisen. Stiftelsen er partipolitisk nøytral.

Stiftelsen støtter særlig aktiviteter som tjener fred og forståelse og som fremmer dialog om den samfunnsmessige, sosiale og økonomiske utviklingen i Norge og Tyskland. Stiftelsen støtter også en økologisk bærekraftig miljø- og ressurspolitikk og det grenseoverskridende samarbeidet med nabolandene i Barentsregionen og Østersjøområdet.

Tanken om et nært og langsiktig bilateralt norsk-tysk samarbeid står sentralt blant kriteriene for å få støtte.

Når det gjelder støtte til utdanningsprosjekter: Stiftelsen kan gi støtte til forskningsprosjekter som er del av et diplom-, master- eller doktorarbeid, dersom arbeidet bidrar til å øke samarbeidet mellom institutter el. Merk at stiftelsen ikke gir støtte til utvekslingsopphold under et studium. Det gjøres også oppmerksom på at stiftelsen ikke tildeler støtte til enkelte skoleelever, men til skolene. Også for utveksling mellom skoleklasser bør gjensidighetsaspektet stå sentralt.


Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her