USA

Snåsa St. Olaf College stipend

Hvert år gis det til studenter fra Snåsa, eller med tilknytning til Snåsa, et stipend for å dra til St. Olaf College i Minnesota, USA. En av de som grunnla colleget, Bernt J. Muus, var selv Snåsning og derfor har Snåsa en utvekslin... Les mer

USA

The Ella and Kaare Nyggard Foundation

Fra legatet statutter: The Ella and Kaare Nygaard Foundation supports projects that benefit St. Olaf College and aid in carrying out that institution's educational objectives. Within this broad purpose, the Foundation will support:... Les mer

USA

The American Women's Club of Oslo Scholarship

Et beløp på opp til kr 100.000 deles ut i oddetallsår for studier/studieturer/forskning i USA. Det kan være aktuelt å dele beløpet på flere søkere. Fagområder som støttes inkluderer: barn og ungdom med psykisk og/eller funksjonshem... Les mer

USA

Sons of Norway Foundation

For any Norwegian, 18 years or older, who has demonstrated an interest in American heritage, and who now desires to further the study of their heritages at a recognized educational institution (arts, crafts, literature, history, mu... Les mer

USA

Christiania Lodge Legat

Følgende grupper kan søke om støtte: A. Medlemmer av Christiania Lodge eller deres barn eller barnebarn, etter et års medlemskap i lodgen, kan søke om studiestipend Norge/USA, eller søke om støtte til deltakelse på ungdomsleire i N... Les mer

USA

The Madison Torskeklubben Viking Scholarship

Study at one of the top U.S. universities and experience the true American college life. Visit the members of a unique alumni network through extensive travels in the USA. Get an unrivaled opportunity to dive into American society a... Les mer

USA

Johan Jørgen Holst Minnefond

Utlysningen gjelder stipend til én student for bachelorgradstudier i statsvitenskap ved Columbia University i New York City. Stipendet er på $10 000 per år. Holst-stipendet ble etablert i 1994 til minne om tidligere utenriksminis... Les mer