Norge-Amerika Foreningens stipend (NORAM)

Norge-Amerika Foreningens stipend (NORAM)
Formålet med NORAM er å arbeide for å styrke båndene mellom Norge og Nord-Amerika gjennom høyere utdanning. NORAMs mål er å skaffe tilveie tilstrekkelige midler slik at flere studenter, forskere og arbeidstagere får muligheten til å tilbringe tid i utlandet. NORAM bidrar gjennom denne aktivitet til styrking av kompetanse, økt internasjonal utveksling, nettverksbygging og gjensidig forståelse på begge sider av Atlanteren. Norge-Amerika Foreningen er et offisielt EducationUSA Norway senter.
Vi tilbyr gratis veiledning om alle fagfelt og om alle skoler, og har følgende stipend:
* STIPEND TIL GRADUATE-STUDIER OG FORSKNING. Stipend for Master, PhD og forskning i USA. Stipendene er til alle faglinjer og alle universiteter. Rundt 25-30 stipend i året. Beløp: ca. USD 2.000 - USD 20.000.
* UNDERGRADUATE-STIPEND PROGRAM. For norske studenter som vil studere på bachelornivå i USA. Ved et utvalg skoler kan en søke om opptak direkte via NORAM ved hjelp av en forenklet søknadsprosess. Noen av skolene lar norske studenter begynne rett på sophomore year, slik at en kan fullføre graden på 3 år.
* STIPEND TIL AMERIKANSKE GRADUATE STUDENTER TIL NORGE. Stipend for master, PhD og forskning i Norge for amerikanske søkere. Stipend til alle fagretninger og skoler. Ca. 5 stipend i året, beløp fra 10 000 – 40 000 kr.
* ALF OG BERGLJOT KOLFLAT STIPENDIEFOND. Stipend for studietur til USA for ingeniører og arkitekter. Det kan også søkes om støtte til deltagelse i seminarer og konferanser. Opp til NOK 40.000. Søkere må ha minst tre års arbeidserfaring etter fullført utdannelse til sivilingeniør eller sivilarkitekt.
* AMERICAN-SCANDINAVIAN FOUNDATIONS TRAINING PROGRAM. Norge-Amerika Foreningen (NORAM) samarbeider med The American-Scandinavian Foundation (ASF) i New York om å hjelpe nordmenn få J-1 visum til kortere arbeidsopphold i USA, såkalte Trainee- eller Internships. ASF er godkjent av det amerikanske utenriksdepartementet som såkalt "visa sponsor" for denne typen programmer.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her