The American Women's Club of Oslo Scholarship

Et beløp på opp til kr 100.000 deles ut i oddetallsår for studier/studieturer/forskning i USA. Det kan være aktuelt å dele beløpet på flere søkere. Fagområder som støttes inkluderer: barn og ungdom med psykisk og/eller funksjonshemning, folkehelse, kvinnehelse, geriatri, og forebyggende tiltak innenfor helse eller pedagogikk.

AWC ønsker i særlig grad å finne personer som tar sikte på avanserte studier i USA. Søkeren må være norsk statsborger eller ha permanent oppholdstillatelse i Norge, beherske engelsk meget godt, og ha avsluttet høyere utdannelse innenfor sitt eget studiefelt. Etter fullførte studier i USA må stipendmottakeren forplikte seg til å vende tilbake til Norge og anvende sine kunnskaper her i minst ett år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her