Udefinert eller flere land

STS stipend

Hvert år deler STS ut 4 stipender til kandidater som har utmerket seg, kanskje blir det deg? STS stipend i 2011 er: * 1 stipend à kr 12.000 * 3 stipend à kr 4.000 Siste søknadsfrist for å være med er 15. mars 2012... Les mer

Udefinert eller flere land

SIUs utvekslingsprogram Erasmus

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er eit kompetansesenter som arbeider for å fremje internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innanfor utdanningssektoren. SIU samordnar tiltak på... Les mer

Udefinert eller flere land

SIUs nordiske utvekslingsprogram Nordplus

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er eit kompetansesenter som arbeider for å fremje internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innanfor utdanningssektoren. SIU samordnar tiltak på... Les mer

Udefinert eller flere land

P. Melhorn og hustrus legat

Til videre utdannelse for mannlige eller kvinnelige konditorer, fortrinnsvis ved reiser i utlandet. Støtte gis primært til ansatte i medlemsbedrifter. Les mer

Udefinert eller flere land

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons legat

Til kvinner og menn under utdanning, som i teori eller praksis har vist positive anlegg eller initiativ utover det alminnelige. Støtte gis til studieopphold i utlandet, når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet... Les mer

Udefinert eller flere land

College of Europe - Stipend til mastergrad i Europastudier

College of Europe er en svært anerkjent institusjon i europeisk sammenheng. Mange europeiske diplomater og statsledere har sin utdanning herfra, men utdanningene som tilbys er også relevante for en lang rekke andre næringer og sekto... Les mer

Udefinert eller flere land

UWC (United World Colleges)

UWC er en uavhengig organisasjon som tilbyr utdannelse i et internasjonalt miljø til norske elever som har fullført første året i studieforberedende program på vg skole i Norge. Den to-årige utdannelsen fører frem til International... Les mer

Udefinert eller flere land

Nordiska Afrikainstitutets stipend

* Reisestipend. Resestipendet kan søkes av studenter som er registrert på utdanninger på mastergradnivå ved nordiska universitet eller forskningsinstitusjoner (uavhengig av nasjonalitet) Stipendiet kan kun søkes av studenter på mast... Les mer

Udefinert eller flere land

Kulturkontakt Nord

Kunst- og kulturprogrammet. Kunst og kulturprogrammet er åpent for profesjonelle kunstnere, utøvere, formidlere, produsenter og kulturaktører fra alle sektorer innen kunst og kulturfeltet. Kunst- og kulturprogrammets overgripende må... Les mer