Udefinert eller flere land

SIUs utvekslingsprogram Erasmus

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er eit kompetansesenter som arbeider for å fremje internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innanfor utdanningssektoren. SIU samordnar tiltak på... Les mer

Udefinert eller flere land

SIUs nordiske utvekslingsprogram Nordplus

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er eit kompetansesenter som arbeider for å fremje internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innanfor utdanningssektoren. SIU samordnar tiltak på... Les mer

Udefinert eller flere land

P. Melhorn og hustrus legat

Til videre utdannelse for mannlige eller kvinnelige konditorer, fortrinnsvis ved reiser i utlandet. Støtte gis primært til ansatte i medlemsbedrifter. Les mer

Udefinert eller flere land

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons legat

Til kvinner og menn under utdanning, som i teori eller praksis har vist positive anlegg eller initiativ utover det alminnelige. Støtte gis til studieopphold i utlandet, når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet... Les mer

Udefinert eller flere land

College of Europe - Stipend til mastergrad i Europastudier

College of Europe er en svært anerkjent institusjon i europeisk sammenheng. Mange europeiske diplomater og statsledere har sin utdanning herfra, men utdanningene som tilbys er også relevante for en lang rekke andre næringer og sekto... Les mer

Udefinert eller flere land

UWC (United World Colleges)

UWC er en uavhengig frivillig organisasjon som tilbyr videregående utdanning i et internasjonalt miljø. Etter fullført første år på videregående skole i Norge tar ungdommene en toårig utdanning som fører til International Baccalaure... Les mer

Udefinert eller flere land

Nordiska Afrikainstitutets stipend

* Reisestipend. Reisestipendet kan søkes av studenter som er registrert på utdanninger på mastergradnivå ved nordiske universitet eller forskningsinstitusjoner (uavhengig av nasjonalitet). Stipendiet kan kun søkes av studenter på ma... Les mer

Udefinert eller flere land

Kulturkontakt Nord

Kunst- og kulturprogrammet. Kunst- og kulturprogrammet er åpent for profesjonelle kunstnere, utøvere, formidlere, produsenter og kulturaktører fra alle sektorer innen kunst- og kulturfeltet. Kunst- og kulturprogrammets overgripende... Les mer

Udefinert eller flere land

Den norske Forsikringsforenings stipend

Jubileumsstipendet. For å studere fag og emner som har interesse for norsk forsikringsvesen. Stipendiet må benyttes i utlandet utenfor Norden. Stipendiebeløp: NOK 25 000. Søknadsfrist: Utgangen av april. Les mer