Udefinert eller flere land

Den norske Forsikringsforenings stipend

Jubileumsstipendet. For å studere fag og emner som har interesse for norsk forsikringsvesen. Stipendiet må benyttes i utlandet utenfor Norden. Stipendiebeløp: NOK 25 000. Søknadsfrist: Utgangen av april. Les mer

Udefinert eller flere land

Verdens Barns Fond

Stiftelsen Verdens Barns Fond har følgende formål: Ved utdeling av stipendier eller bidrag til enkeltpersoner eller grupper av personer som er adoptert gjennom Verdens Barn, herunder tidligere Norsk Koreaforening, å støtte tiltak av... Les mer

Udefinert eller flere land

Nordisk Amatørteaterråds støtteordninger

* Scenetekstfondet Scenetekstfondet gir støtte til teatergrupper som ønsker hjelp av profesjonell dramatiker til å skrive manus spesielt for dem. * Spelfondet Spelfondet omfatter historiske spel og friluftsspel. Ordningens måls... Les mer

Udefinert eller flere land

Forskermobilitet i EUs 7. rammeprogram

*PhD-stipend fra Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) MSCA bruker tre milliarder euro på å finansiere PhD-studenter i Europa i perioden 2014 – 2020 under EUs forskningsprogram "Horisont 2020". Et MSCA-stipend dekker lønn og drifts... Les mer

Udefinert eller flere land

Nordisk kulturfond

Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland.... Les mer

Udefinert eller flere land

Ungdomsutvekslingen

Ett års skolegang på videregående skole i et av de landene vi utveksler med. Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over lande-grensene. Å reise med Rotary betyr at den lokale klubben i det landet du reiser... Les mer

Udefinert eller flere land

Xsmoke-legatet

Xsmoke-legatet gis til ambisiøse unge, som etter eller under utdannelse ønsker at videreutvikle sine kunnskaper ved studier eller arbeide i utlandet. Xsmoke støtter studie- eller praktikantopphold i utlandet med mer enn 6 måneders v... Les mer

Udefinert eller flere land

Aker Scholarship

Aker Scholarship støtter master- og doktorgradsutdannelser ved følgende universiteter: Caltech, MIT, Harvard, Stanford, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS... Les mer

Udefinert eller flere land

Studiestipend for Khazar University

Khazar University i Baku tilbyr gjennom sitt program, Khazar University International Scholarship, stipender til studenter som vil søke seg til universitet. Stipendet vil dekke den årlige studieavgiften på bachelor- og mastergradss... Les mer