Forskermobilitet i EUs 7. rammeprogram

*PhD-stipend fra Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)
MSCA bruker tre milliarder euro på å finansiere PhD-studenter i Europa i perioden 2014 – 2020 under EUs forskningsprogram "Horisont 2020". Et MSCA-stipend dekker lønn og driftskostnader etter faste satser inntil 36 måneder. Søker må inneha en master ved tilsettingstidspunkt, og søkere fra Norge kan ha rett til toppfinansiering fra Norges forskningsråd.

*Post-doktormidler fra Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)
MSCA finansierer post-doktoropphold både i Europa og land utenfor i perioden 2014 – 2020 under EUs forskningsprogram "Horisont 2020". Et MSCA "Individual Fellowship" dekker lønn og driftskostnader etter faste satser 12 til 24 måneder. Hvis forskningsoppholdet er utenfor Europa, får man dekket lønn i 12 ekstra måneder for å repatrieres i Europa. Søker må inneha en doktorgrad ved søknadsfrist, og søkere fra Norge kan ha rett til toppfinansiering fra Norges forskningsråd.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her