Nordiska Afrikainstitutets stipend

* Reisestipend. Resestipendet kan søkes av studenter som er registrert på utdanninger på mastergradnivå ved nordiska universitet eller forskningsinstitusjoner (uavhengig av nasjonalitet) Stipendiet kan kun søkes av studenter på master- eller doktorgradsnivå. Forskningen skal berøre utviklingsproblematikken i Afrika. Stipendet dekker reisekostnader til Afrika og skal gi et bidrag til opphold og lokale reiser. Det gis ikke støtte til studiereiser, ekskursjoner eller konferanser. Til utdeling omkring SKR 550.000 i porsjoner à ca kr 10–30.000.
* Studiestipend. For journalister, lærebokforfattere og studenter ved universiteter og høgskoler i Norden. Målsetningen med stipendet er primært å gi stipendiatene en måneds opphold ved Nordiska Afrikainstitutets bibliotek.
* Stipender for stipendiater (PhD-studenter). Kan søkes av stipendiater ved nordiske universitet og forskningsinstitusjoner. Stipendet dekker kostnader for reise til og fra Uppsala samt losji på gjestehus og en til to ukers oppholdl på instituttet. Forskningen skal relateres til den pågående forskningen ved Instituttet, som er organisert i brede tematiske kategorier. For øyeblikket finnes følgende kategorier: Conflict, Displacement and Transformation; Urban Dynamics; Rural and Agrarian Change, Property and Resources; and African International Links . Søknaden skal vise hvilken forskningskategori søkeren ønsker å knytte seg til og hvordan forskningen relaterer seg til kategorien.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her