SIUs utvekslingsprogram Erasmus

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er eit kompetansesenter som arbeider for å fremje internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innanfor utdanningssektoren. SIU samordnar tiltak på nasjonalt nivå og er nasjonalt kontor for internasjonale program og tiltak på alle utdanningsnivå.
Meir informasjon: www.siu.no.

Sjå informasjon under om ulike program som yter støtte til internasjonale prosjekt og mobilitet.


Erasmus
Ei av fire sektorprogram innanfor EUs program for livslang læring (LLP) som arbeidar for program for samarbeid mellom høgre utdanningsinstitusjonar. Hovudmålsettinga er å støtte oppbygginga av Europa som eit attraktivt utdanningsområde.
Erasmus gjev støtte til ulike mobilitetsaktivitetar (utveksling og praksisopphald) for:
• Alle studentar og lærlingar innanfor høgre utdanning og opplæring
• Lærarar, rådgjevarar og anna personale ved høgre utdanningsinstitusjonar

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her