Search for "idrett" returned 45 matches

Vestfold

Sandefjord kommunes kulturstipend

«Hovedutvalget for kultur, idrett og fritid deler årlig ut kulturstipend. Stipendet tildeles enkeltpersoner hjemmehørende i Sandefjord kommune som er under utdanning/eller som perfeksjonerer seg innenfor idrett, ungdomsarbeid, sang,... Les mer

Telemark

Porsgrunn kommunes støtteordninger

* Arrangementstilskudd. Arrangører av åpne, allmenne kulturarrangementer i Porsgrunn kan søke kulturavdelingen om et arrangementstilskudd. * Idrettsstipend. Stipendet skal ha som formål å motivere og stimulere til videreutvikli... Les mer

Oslo og Akershus

Ski kommunes støtte til allment kulturarbeid

Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid kan gis til lokale frivillige organisasjoner i Ski kommune, med unntak av aktivitetsstøtte som også kan gis til enkeltpersoner. Tilskuddsbeløpet kan variere fra år til år og ytes innen ram... Les mer

Hordaland

Vaksdal kommunes kulturstipend

Vaksdal kommune deler kvart år ut stipend på inntil kr. 10.000.- til ungdom under utdanning (frå 15 år) heimehøyrande i Vaksdal kommune som engasjerer seg innanfor kulturområdet. Kulturstipendet vert gjeve til personar som ynskjer å... Les mer

Møre og Romsdal

Sula kommunes kulturstipend

Stipend blir gitt etter søknad til person(ar) som er aktive innan kultur (t.d. kunst, kultur, musikk, idrett og sport) i eller i tilknyting til kommunen. Stipendet er først og fremst tenkt som eit tilskot i samband med utdanning el... Les mer

Troms

Senja kommunes støtteordninger

Kommunen deler hvert år ut penger innen idrett, kultur og til frivillig arbeid. Lag- og foreninger kan søke om støtteordninger. I tillegg deler kommunen ut stipender og priser til både privatpersoner, lag og foreninger innen idrett... Les mer

Oppland

Jevnaker kommunes legater

* Jevnaker kommunes kulturstipend. Til personer som har utmerket seg innen kulturområder som f.eks. idrett, sang, musikk, dans, teater, ballett, instruktørarbeid, skriving, film osv. Stipendet skal tjene som honnør for særlig innsat... Les mer

Hordaland

Bømlo kommune sitt kulturstipend

*Kulturpris. Som ein stimulans for det lokale kulturlivet vil utval for oppvekst, kultur og idrett, dela ut kulturprisen på kr 20 000,- til kunstnarar/kulturarbeidarar/lag med tilknyting til Bømlo kommune. Summen kan også delast på... Les mer

Hordaland

Kvam herads støtteordning

Det deles ut en del mindre stipendier til utdannelse og støttetiltak innenfor disse kulturområdene: Idrett, allment kulturarbeid (kunst, sang, dans m.m.) Stipendiebeløp kr 20.000 på hvert område. Søkere må være hjemmehørende i Kvam. Les mer