Search for "musikk" returned 143 matches

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Tilskudd til konserter i frivillig regi

Frivillige aktører for sang/musikk, lag og foreninger kan søke om tilskudd til å holde konserter i Oslo. Aktivitet som utelukkende er basert på frivillig drift blir prioritert. Les mer

Sør-Trøndelag

Helårsarrangører musikk

Tilskuddets formål er å sikre publikum i Trondheim et bredt og profesjonelt konserttilbud av høy kvalitet. Tilskuddsordningen skal stimulere til konserttilbud innen alle musikksjangre, og bidra til å utvikle og opprettholde klubber... Les mer

Sør-Trøndelag

Kulturstipend og kulturlegat

Kulturstipend: 1. Kulturstipendet skal gå til enkeltpersoner som er registrert bosatt i og som har sitt virke i Trondheim. 2. Kulturstipendet gis med utgangspunkt i kunstnerisk virke og faglig utvikling. Stipendet skal bidra til... Les mer