Search for "idrett" returned 45 matches

Sogn og Fjordane

Sogndal kommunes ungdomsstipend

Sogndal kommune sitt ungdomsstipend har som føremål å hjelpe unge, aktive kulturutøvarar til å søkje utvikling og framgang på sitt område som idrett, song, musikk, dans, ballett, teater, instruktørarbeid, skriving m.m. Les mer

Om legathåndboken

Prøver du å finansiere drømmestudiene i utlandet? Trenger korpset nye instrumenter? På jakt etter forskningsmidler? Skal du starte en interesseforening?

Legater til barn og ungdom

Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnet de har arbeidet i. Denne tradisjonen viderefører vi. Det er kun søkere fra områdene Agder, Rogaland og Hordaland som kan søke om gaver fr... Les mer

Sogn og Fjordane

Furorestipend

Talentstipend som varierer i storleik frå 25.000 til 100.000 kroner. Stipenda blir delt ut i klassane kultur, idrett og open klasse. Målgruppe er unge i Sogn og Fjordane, i alderen 15–30 år; dvs. du kan søkje frå året du fyller 15 t... Les mer

Oslo og Akershus

Kulturprofilstipend

Kulturprofilstipendet går til et særskilt kulturpolitisk satsingsområde som fastsettes årlig av Byråd for kultur, idrett og frivillighet. Årets kulturprofilstipend skal gå til Oslo som arena for scenekunst, med særlig vekt på nyskap... Les mer

Buskerud

Buskerud fylkeskommunes kulturstipend

*Utviklingsstipend kultur. Fem kulturstipend av kr 20.000,-. Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk. Det kan søkes til gjennomføring av spe... Les mer

Nordland

Einar Johan Hansens legat

Tildeles idrettsutøvere eller idrettsledere i Rana kommune for fremdragende innsats innen idrettsgrenene ski eller fotball. Les mer

Rogaland

Karmøy kommunes kulturstipend

Karmøy kommune - Hovedutvalg oppvekst og kultur – kan årlig dele ut inntil 3 kulturstipend til fortrinnsvis sang, musikk, idrett, kunst og kultur. Stipendet tildeles til personer/grupper som bor eller har tilknytning til Karmøy kom... Les mer

Oslo og Akershus

Etableringsstøtte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og ungdomsorganisasjoner under etablering kan etter særskilt søknad innvilges støtte til dette. Tilskudd gis etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering, der organisasjonens mulighet for å utvikle seg til en framtidig mottaker... Les mer

Nordland

Nordland Fylkeskommune Folkehelse

* Barn/unge - friluftsliv og fysisk aktivitet: Fremme større engasjement for nye og utvidete helsefremmende og forebyggende tilbud for barn og ungdom. Nordland Idrettskrets og Forum for natur og friluftsliv Nordland (FNF) kan søke.... Les mer