Search for "musikk" returned 143 matches

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Nordisk Kunstnarsenter Dale

Til fremme og utveksling av nordisk samarbeid innen kunstområdet gjennom drift av gjesteatelier og annen kunstvirksomhet. Senteret har 5 stipendplasser. Les mer

Legater til ulike yrkesgrupper

Komponistenes Vederlagsfond

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett sjanger. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. Yrkesaktive komponister kan... Les mer

Sør-Trøndelag

Adolf Øiens Fond

Adolf Øiens Fond består av 4 selvstendige stiftelser. Hver stiftelse har et styre på 5 medlemmer. Fondene har en samlet forvaltningskapital på ca. 400.000.000,- NOK. *Adolf Øiens Fond for Næringsutvikling. Stiftelsen har som fo... Les mer

Sør-Trøndelag

Astri Aasens gave

Legatet, som er tilknyttet Stiftelsen Trondhjems Kunstforenings Legater, utdeler stipend til ungdom med spesielle anlegg for tegning og kunstmaling, fortrinnsvis kvinner. Les mer

Vest-Agder

Kristiansand kommunes kunstnerstipend

Kunstnere hjemmehørende i Kristiansand kan søke stipend innen tre ulike kategorier: A. Arbeids-, videreutdannings- eller reisestipend til etablerte kunstnere: Fortrinnsvis til utøvende kunstnere født i Kristiansand og/eller har vært... Les mer

Vestfold

Sandefjord kommunes kulturstipend

«Hovedutvalget for kultur, idrett og fritid deler årlig ut kulturstipend. Stipendet tildeles enkeltpersoner hjemmehørende i Sandefjord kommune som er under utdanning/eller som perfeksjonerer seg innenfor idrett, ungdomsarbeid, sang,... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Sine Butenschøns fond

Formål: Å dele ut stipend til personer som arbeider for fremme og utbredelse av klassisk musikk, for eksempel gjennom forskning, studier, undervisning eller personlig utøvelse og lignende. Det forutsettes at vedkommende stipendi... Les mer

Frankrike

Eva og Erik Ankers Legat

Eva og Erik Ankers legat har som formål å støtte norsk ungdom som gjennom studier i Frankrike kan fremme kontakten med og forståelsen for fransk kultur- og samfunnsliv. Søkeren må beherske fransk, bør være under 35 år og være ferdig... Les mer