Search for "musikk" returned 143 matches

Østfold

Arnt Bergbys fond

Arnt Bergbys fond Utdanningsstipender til ungdom i Sarpsborg som har særlig anlegg og interesse for sang og musikk. Les mer

Hedmark

Stor-Elvdalen legatkontor

Lensmann Evenstads Legat Formål: Utdanning og næringsutvikling innenfor landbruk. Bidrag gis til: Søkere fra Stor-Elvdal som tar utdanning, kurs og etterutdanning innenfor fagområde landbruk. Næringsutvikling i Stor-Elvdal kommune... Les mer

Møre og Romsdal

Erich L. Skeides legat

Benyttes til beste for kulturlivet i Måndalen, spesielt sang og musikk. Kan også benyttes til utdannelse. Stipendiebeløp til fordeling kr 4–5.000. Les mer

Sør-Trøndelag

Rissa kommunes legater

* Martin L. Aus legat Det kan innvilget stipend fra legatet til ungdom fra Rissa kommune (innenfor tidl. Rissa kommunes grenser) som tar praktisk eller teoretisk utdanning utenfor kommunen. Søknaden må innholde opplysninger om... Les mer

Telemark

Tokke-legatet

Tokke-legatet hev som føremål: - Å gje stipend til utdanning utover vidaregåande skule. - Å gje hjelp til eldre og andre trengjande, også til lag og foreningar som har som føremål å hjelpe eldre og andre som treng det. - Å gje... Les mer

Vestfold

Færder kommunes offentlige legater

DE SAMMENSLUTTEDE LEGATER I FÆRDER KOMMUNE Legatets formål skal være å hjelpe vanskeligstilte/trengende i Færder kommune ved utdeling av midler hvert år. Inntekt må dokumenteres. FELLESLEGAT II Avkastningen deles ut til beste f... Les mer

Oslo og Akershus

Ullensaker kommunes Stipend for lovende utøvere

Ullensaker kommune kan årlig tildele 2 stipend til unge, lovende utøvere innenfor et bredt kulturfelt. Hvert stipend er på 10 000 kr og tildeles kandidater i aldersgruppen 15–25 år med tilknytning til Ullensaker. Formålet med stipen... Les mer

Hordaland

Vaksdal kommunes kulturstipend

Vaksdal kommune deler kvart år ut stipend på inntil kr. 10.000.- til ungdom under utdanning (frå 15 år) heimehøyrande i Vaksdal kommune som engasjerer seg innanfor kulturområdet. Kulturstipendet vert gjeve til personar som ynskjer å... Les mer

Møre og Romsdal

Sula kommunes kulturstipend

Stipend blir gitt etter søknad til person(ar) som er aktive innan kultur (t.d. kunst, kultur, musikk, idrett og sport) i eller i tilknyting til kommunen. Stipendet er først og fremst tenkt som eit tilskot i samband med utdanning el... Les mer

Nordland

Rana kommunes kulturstipend

Formål · Kulturstipendet skal stimulere kunstnere/kulturarbeidere bosatt i kommunen til kunstnerisk utvikling og vekst. I betydningen kunstnere, menes i denne sammenheng både profesjonelle og amatører innenfor genrene kunst, musi... Les mer