Search for "musikk" returned 142 matches

Troms

Senja kommunes støtteordninger

Kommunen deler hvert år ut penger innen idrett, kultur og til frivillig arbeid. Lag- og foreninger kan søke om støtteordninger. I tillegg deler kommunen ut stipender og priser til både privatpersoner, lag og foreninger innen idrett... Les mer

Nord-Trøndelag

Snåsa kommunes støtteordninger

* Adolf Haug og hustrus legat. Til fordel for diabetikere/diabetikersaka. Disponeres av eget legatstyre. * Familien Trygve Haugs legat. Legatets rentemidler går til beste for eldre i Snåsa, særlig på sjukeheim og/eller trygdebolige... Les mer

Oppland

Jevnaker kommunes legater

* Jevnaker kommunes kulturstipend. Til personer som har utmerket seg innen kulturområder som f.eks. idrett, sang, musikk, dans, teater, ballett, instruktørarbeid, skriving, film osv. Stipendet skal tjene som honnør for særlig innsat... Les mer

Hordaland

Bømlo kommune sitt kulturstipend

Retningslinjer: 1. Som ei støtte til personar heimehøyrande i Bømlo kommune, og som engasjerer seg innanfor kulturområde, kan ein annakvart år dela ut stipend på til saman kr 25 000,-. Summen kan delast mellom to eller fleire perso... Les mer

Rogaland

Sola kommunes kulturstøtte

Kulturprisen: Kan deles ut til enkeltpersoner og til lag eller organisasjoner i Sola kommune som har gjort en spesiell innsats innenfor kulturfeltet i Sola. Byggeskikkprisen: Kan gis til huseier eller byggherrer som har gjennomført... Les mer

Rogaland

Time kommunes kulturstøtte

Kulturprisen - Timeglaset er den viktigaste kulturpåskjøninga i Time kommune. Kulturprisen kan ein gje til ein person, ei gruppe eller ein organisasjon som har lagt ned eit særs verdfullt arbeid innan kulturlivet i Time. Alle kan... Les mer

Sør-Trøndelag

Oddmund Eggens minnefond

Legatets formål er å støtte enkeltpersoner, grupper og foreninger med tilknytning til Lundamo i Sør-Trøndelag, med virkefelt innenfor sang og musikk, teater, drama og idrett. Slektsbånd til og med søskenbarn til styremedlemmer er av... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Finn Tveitos stiftelse

Formålet er å yte økonomisk bistand til videreutdannelse/studier av mannlige dansere, fortrinnsvis norske. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Dramatikerforbundets stipend

Dramatikerforbundet har følgende stipend: Arbeidsstipend og seniorstipend. Stipendene kan søkes av og deles ut til dramatikere som har gitt sitt verk norsk eller samisk språkdrakt. Stipendene kan ikke søkes på dersom man er i en utd... Les mer