Search for "Folkehøgskole" returned 5 matches

Legater til blinde, svaksynte og hørselshemmede

Norges Døveforbunds felleslegat

Det er midler til følgende formål: - Stipendier til studiereiser - Utdanningsstipend for døve - Stipendier til personer, fortrinnsvis døve, som tar kurs på Ål folkehøgskole og kurssenter for døve Les mer

Oslo og Akershus

Oslo kemnerkontors legater

For alle legater rettet mot privatpersoner, er det krav om søkeren har vært folkeregistrert som bosatt i Oslo de siste tre årene. Sammenslåtte legater til økonomisk vanskeligstilte i Oslo: ► Sosiallegat til økonomisk vanskeligs... Les mer

Rogaland

Sigrid og Paul Bergelands legat

Legatets formål er til fordel for ungdom som har fullført et skoleår på Solborg folkehøgskole i Stavanger. Søkere bør ha markert seg med en positiv innsats gjennom skoleåret. Søkere må være heltidsstudenter og må kunne redegjøre f... Les mer

Telemark

Erling Gunheims legat

Stønad kan søkes av ungdom fra Nesherad som er interessert i treskjæring. Stipendiebeløp opp til kr 3.000. Les mer