Følgende ord ble ikke tatt med i søket:: og

Search for "barne- og ungdomsarbeid" returned 9 matches

Legater til blinde, svaksynte og hørselshemmede

Norges Blindeforbunds legater

Søk et legat for økonomisk avlastning Trenger du økonomisk bistand eller tilskudd til anskaffelser? Det kan være utstyr som hvitevarer, TV, IKT-utstyr, møbler eller annet inventar. Til utdannings- og opplæringsformål kan det også g... Les mer

Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommunes kulturstøtte

Formålet med kulturstøtten er å styrke kunstnernes mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner eller gjennomføre spesielle prosjekter. Kunstnere/kunstnergrupper innenfor alle fagfelt kan søke f... Les mer

Hedmark

Elverum kommunes legater

* Helse-, omsorg- og pleieformål. En alminnelig stiftelse som ved avkastning av stiftelsens midler skal gi økonomisk bidrag til enkeltmennesker i en vanskelig økonomisk livssituasjon, institusjoner for å bedre bo- og arbeidsforhold,... Les mer

Telemark

Skien kommunes legater

* Skien skolelegat til utdanning. Legatet er et resutat av en sammenslåing av 15 legater. Formålet er å gi støtte til utdanning til evnerik ungdom hjemmehørende i Skien, som ønsker å videreutdanne seg. I tillegg skal det til Frelses... Les mer

Hedmark

Rendalen kommunes legater

Rendalen kommune: * Rendalen skoglegat. Arbeid med skogkultur for skogeiere i Rendalen kommune. * Rendalen pleie, omsorg og sosiallegat. Arbeid innenfor pleie, omsorg, helse og sosialområder i Rendalen kommune. * Rendalen barn... Les mer

Rogaland

Time kommunes kulturstøtte

Kulturprisen - Timeglaset er den viktigaste kulturpåskjøninga i Time kommune. Kulturprisen kan ein gje til ein person, ei gruppe eller ein organisasjon som har lagt ned eit særs verdfullt arbeid innan kulturlivet i Time. Alle kan... Les mer

Østfold

Sognepresten i Vestbys legater

* Anna og Hans Pettersen og Karen Sundbys legat. Formål: å støtte ekstraordinært barne- og ungdomsarbeid i Vestby kommune. Tildeles lag/foreninger/organisasjoner etter søknad. * Aagot Andresens Legat. Til ekstra hjelp i hjemmet hv... Les mer

Oslo og Akershus

Lillestrøm kommunes søknadsordninger

•Blakerfondet: Fondet er en tilskuddsordning øremerket frivillighetsarbeid på Blaker, til prosjekter og aktiviteter som er til det beste for lokalmiljøet. Søknadsfrist er 1. september 2022. Fondet er innrettet for å bidra til at lag... Les mer