Følgende ord ble ikke tatt med i søket:: og

Search for "barne- og ungdomsarbeid" returned 8 matches

Legater til blinde, svaksynte og hørselshemmede

Norges Blindeforbunds legater

Legatene som Norges Blindeforbund administrer: Trenger du økonomisk bistand eller tilskudd til anskaffelser? Det kan være utstyr som hvitevarer, TV, IKT-utstyr, møbler eller annet inventar. Til utdannings- og opplæringsformål kan d... Les mer

Hedmark

Elverum kommunes legater

* Helse-, omsorg- og pleieformål. En alminnelig stiftelse som ved avkastning av stiftelsens midler skal gi økonomisk bidrag til enkeltmennesker i en vanskelig økonomisk livssituasjon, institusjoner for å bedre bo- og arbeidsforhold,... Les mer

Telemark

Skien kommunes legater

* Skien skolelegat til utdanning. Legatet er et resutat av en sammenslåing av 15 legater. Formålet er å gi støtte til utdanning til evnerik ungdom hjemmehørende i Skien, som ønsker å videreutdanne seg. I tillegg skal det til Frelses... Les mer

Hedmark

Rendalen kommunes legater

Rendalen kommune: * Rendalen skoglegat. Arbeid med skogkultur for skogeiere i Rendalen kommune. * Rendalen pleie, omsorg og sosiallegat. Arbeid innenfor pleie, omsorg, helse og sosialområder i Rendalen kommune. * Rendalen barn... Les mer

Rogaland

Time kommunes kulturstøtte

Kulturprisen - Timeglaset er den viktigaste kulturpåskjøninga i Time kommune. Kulturprisen kan ein gje til ein person, ei gruppe eller ein organisasjon som har lagt ned eit særs verdfullt arbeid innan kulturlivet i Time. Alle kan... Les mer

Østfold

Sognepresten i Vestbys legater

* Anna og Hans Pettersen og Karen Sundbys legat. Formål: å støtte ekstraordinært barne- og ungdomsarbeid i Vestby kommune. Tildeles lag/foreninger/organisasjoner etter søknad. * Aagot Andresens Legat. Til ekstra hjelp i hjemmet hv... Les mer

Oslo og Akershus

Lillestrøm kommunes søknadsordninger

•Blakerfondet: Fondet er en tilskuddsordning øremerket frivillighetsarbeid på Blaker, til prosjekter og aktiviteter som er til det beste for lokalmiljøet. Søknadsfrist er 1. september 2022. Fondet er innrettet for å bidra til at lag... Les mer