Følgende ord ble ikke tatt med i søket:: og

Search for "barne- og ungdomsarbeid" returned 8 matches

Legater til blinde, svaksynte og hørselshemmede

Norges Blindeforbunds legater

Økonomisk støtte fra Norges Blindeforbunds legater Trenger du økonomisk bistand/ tilskudd til anskaffelse av blant annet hvitevarer, TV, IKT-utstyr, møbler eller annet inventar, reise eller ferieopphold eller ledsagning. Da kan d... Les mer

Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommunes kulturstøtte

Formålet med kulturstøtten er å styrke kunstnernes mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner eller gjennomføre spesielle prosjekter. Kunstnere/kunstnergrupper innenfor alle fagfelt kan søke f... Les mer

Telemark

Skien kommunes legater

* Skien skolelegat til utdanning. Legatet er et resutat av en sammenslåing av 15 legater. Formålet er å gi støtte til utdanning til evnerik ungdom hjemmehørende i Skien, som ønsker å videreutdanne seg. I tillegg skal det til Frelses... Les mer

Rogaland

Kulturstipend fra Lund kommune

* Lund kommunes kulturstipend. Primært til hjelp for kunstnere og andre kulturarbeidere i Lund til videreutvikling innen eget område og som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats. Stipend deles fortrinnsvis ut til enkeltperso... Les mer

Hedmark

Rendalen kommunes legater

Rendalen kommune: * Rendalen skoglegat. Arbeid med skogkultur for skogeiere i Rendalen kommune. * Rendalen pleie, omsorg og sosiallegat. Arbeid innenfor pleie, omsorg, helse og sosialområder i Rendalen kommune. * Rendalen barn... Les mer

Rogaland

Time kommunes kulturstøtte

Kulturprisen - Timeglaset er den viktigaste kulturpåskjøninga i Time kommune. Kulturprisen kan ein gje til ein person, ei gruppe eller ein organisasjon som har lagt ned eit særs verdfullt arbeid innan kulturlivet i Time. Alle kan... Les mer

Østfold

Sognepresten i Vestbys legater

* Anna og Hans Pettersen og Karen Sundbys legat. Formål: å støtte ekstraordinært barne- og ungdomsarbeid i Vestby kommune. Tildeles lag/foreninger/organisasjoner etter søknad. * Aagot Andresens Legat. Til ekstra hjelp i hjemmet hv... Les mer