Search for "fiskeri" returned 3 matches

Nord-Trøndelag

Familien Amundsens legat for ungdom i Flatanger

Ungdom hjemmehørende i Flatanger kommune som i inneværende skoleår søker praktisk og teoretisk utdanning innen jord-, gartneri-, og skogbruk, fiskeri og havbruk kan søke om støtte fra legatet. Søkere må være mellom 16 og 26 år og ha... Les mer

Landbruk/skogbruk/fiske

Oddleiv Korsnes' minnefond

Stipendet er et tilbud til personer som studerer fiskerifag/fiskerirelaterte fag på universitet/høgskoler. Stipendet kan gis både til enkeltpersoner og grupper av studenter. Formålet med stipendordningen er å bidra til utvikling og... Les mer

Rogaland

Skipsreder Kr. Høgh Herviks utdannelsesfond

Til elever som har tatt eksamen ved videregående skoler i Haugesund, fortrinnsvis til funksjonærutdannelse i rederinæring, fiskeri og handel, - i rekkefølge som her nevnt, - og/eller som stipendier for videre utdannelse av hauges... Les mer