Search for "idrett" returned 45 matches

USA

Snåsa St. Olaf College stipend

Hvert år gis det til studenter fra Snåsa, eller med tilknytning til Snåsa, et stipend for å dra til St. Olaf College i Minnesota, USA. En av de som grunnla colleget, Bernt J. Muus, var selv Snåsning og derfor har Snåsa en utvekslin... Les mer

Hordaland

Hordaland fylkeskommunes kulturstøtte

Kunstnerstipend. Stipend til kunstnere som er bosatt i Hordaland. Kan benyttes til arbeids-, reise- eller utdanningsstipend. Til sammen kr 225 000 fordelt på stipendbeløp á kr. 25 000 og 50.000. Folkemusikkstipend - til utøving... Les mer

Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom

* Idrettsstipend for ungdom Sør-Trøndelag fylkeskommune deler ut en nærmere fastsatt sum til stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 15-22 år. Søkerne må være bosatt i Sør-Trøndelag eller s... Les mer

Vestfold

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune tildeler årlig følgende stipend: • Stipend for husflid og håndverk – kr 60 000 Stipendet deles ut til en tradisjonsbærer eller nyskaper innen sitt fagfelt. Mottageren må være bosatt i Vestfold og... Les mer

Diverse stipend og legater

Eckbos Legat

Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosje... Les mer

Buskerud

Buskerud fylkeskommunes idrettsstipend

Idrett: * Utviklingsstipend for idrett. Fem idrettsstipend av kr. 20.000,- * Fylkesidrettspris, Ett stipend av kr. 50.000,-. Det gis kun anledning til å bli nominert til fylkesidrettsprisen. Les mer

Sør-Trøndelag

Adolf Øiens Fond

Adolf Øiens Fond består av 4 selvstendige stiftelser. Hver stiftelse har et styre på 5 medlemmer. Fondene har en samlet forvaltningskapital på ca. 400.000.000,- NOK. *Adolf Øiens Fond for Næringsutvikling. Stiftelsen har som fo... Les mer

Sør-Trøndelag

Trondheim kommunes tilskuddsordninger

Trondheim kommune har tilskuddsordninger og stipend innenfor kategoriene barn og unge, helse/funksjonshemmede, idrett og friluftsliv, kunst og kultur, mangfold og inkludering og miljø. Oversikt over alle Trondheim kommunes tilskudds... Les mer