Search for "idrett" returned 38 matches

USA

Snåsa St. Olaf College stipend

Hvert år gis det til studenter fra Snåsa, eller med tilknytting til Snåsa, et stipend for å dra til St. Olaf College i Minnesota, USA. En av de som grunnla colleget, Bernt J. Muus, var selv Snåsning og derfor har Snåsa en utvekslin... Les mer

Telemark

Bamble kommunes legater

* Kulturstipend - en støtte og stimulans til personer bosatt i Bamble kommune, og som viser særlige evner innenfor kultursektoren. Kulturstipendet er på kr.10 000,- og kan deles mellom flere søkere. Kulturstipendet har som formål å... Les mer

Hordaland

Hordaland fylkeskommunes kulturstøtte

Kunstnerstipend. Stipend til kunstnere som er bosatt i Hordaland. Kan benyttes til arbeids-, reise- eller utdanningsstipend. Til sammen kr 225 000 fordelt på stipendbeløp á kr. 25 000 og 50.000. Folkemusikkstipend - til utøving... Les mer

Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom

* Idrettsstipend for ungdom Sør-Trøndelag fylkeskommune deler ut en nærmere fastsatt sum til stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 15-22 år. Søkerne må være bosatt i Sør-Trøndelag eller s... Les mer

Diverse stipend og legater

Major og Advokat Eivind Eckbos Legater

Legatets formål er å yte støtte til fremme av: - Sosialt og humanitært arbeid - Livsopphold for vanskeligstilte enkeltpersoner i Norge - Enkeltpersoners reise og opphold i helse- eller helbr... Les mer

Buskerud

Buskerud fylkeskommunes idrettsstipend

Idrett: * Utviklingsstipend for idrett. Fem idrettsstipend av kr. 20.000,- * Fylkesidrettspris, Ett stipend av kr. 50.000,-. Det gis kun anledning til å bli nominert til fylkesidrettsprisen. Les mer

Vestfold

Sandefjord kommunes kulturstipend

Kultur- og fritidsutvalget i Sandefjord skal dele ut kulturstipend. Stipendet er på 7500 kroner. Det blir valgt ut inntil fem stipendmottakere. Søkerne vurderes av kultur- og fritidsutvalgets pris- og stipendkomite. Kultursti... Les mer

Telemark

Porsgrunn kommunes støtteordninger

* Arrangementstilskudd. Arrangører av åpne, allmenne kulturarrangementer i Porsgrunn kan søke kulturavdelingen om et arrangementstilskudd. * Idrettsstipend. Stipendet skal ha som formål å motivere og stimulere til videreutvikli... Les mer