Search for "musikk" returned 142 matches

Rogaland

Universitetet i Stavanger, musikkstipender

Per Barkveds legat for unge strykere. Legat for å fremme rekrutteringa til og utvikle strykermiljøet i Rogaland fylke og styrke kulturbyen Stavanger. Kandidatene skal fortrinnsvis være i alderen 13–19 år. Les mer

USA

Snåsa St. Olaf College stipend

Hvert år gis det til studenter fra Snåsa, eller med tilknytning til Snåsa, et stipend for å dra til St. Olaf College i Minnesota, USA. En av de som grunnla colleget, Bernt J. Muus, var selv Snåsning og derfor har Snåsa en utvekslin... Les mer

Hordaland

Ole Bulls fond

På Ole Bull sin fødselsdag, 5. februar, kan det delast ut eitt eller fleire stipend til yngre (under 35 år) musikarar, skodespelarar og til bygdeungdom under musikkopplæring. Stønaden kan vere i form av individuelle stipend til å de... Les mer

Oppland

Lom kommunes stipend

Lars O Prestjordet og kones fond: 10 % av avkastning skal gå til trengjande gamle i Lom, resten til utdanning av elevar innan landbruk. Olav Ulmos og Ola Kløvvoldens legat for utdanning: Formål: "Legatmidlane skal delast ut t... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Fridthjov og Aagot Anderssens legat

Legatets midler skal i første rekke brukes til utgivelse av Fridthjov Anderssens verker. Stipend kan også ytes til musikalsk, ubemidlet ungdom for yrkesmessig utdannelse i musikk, fortrinnsvis til personer fra Nord-Norge. Legate... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Alf J. Aareskjolds Minnefond

Alf Johan Aareskjolds minnefond er opprettet for å hedre den store innsatsen Alf Johan Aareskjold utførte innenfor musikklivet. Minnefondet skal gi økonomisk støtte i form av stipend til unge, talentfulle musikkutøvere med tilknyt... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Den norske Forfatterforenings legater

* Den norske Forfatterforenings vederlagsfond. Det kan søkes om følgende stipendier: A. 1–5-årig arbeidsstipend, - beløpet tilsvarer statens arbeidsstipend. B. Vederlagsfondets stipend (omfatter reise-, studie-, vikar- og prosjektst... Les mer