Search for "sjømat" returned 1 matches

Journalistikk/presse

Pressestipend fra Eksportutvalget for fisk

Formålet med stipendene er å gi journalister anledning til å gjøre seg kjent med markedene for norsk sjømat og tilegne seg kunnskap om eksport, handel og markedsføring av sjømat. Stipendbeløpet er inntil kroner 25. 000,- per motta... Les mer