Arkitekt Finn Rahns legat

Arkitekt Finn Rahns legat deler ut midler til følgende formål:
- Støtte av organisert arbeid for dyrebeskyttelse i Oslo og landet for øvrig.
- Bidrag til organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som støtte til bestemte tiltak som har dyrs ve og velferd for øye.
- Bidrag til arbeid med sikte på å finne bedre behandlingsmetoder mot sykdommer og andre lidelser hos dyr, herunder utvikling av instrumenter og innretninger som kan få betydning for dyrs sunnhet og velbefinnende. Det skal ikke ytes bidrag til forsøk med levende dyr hvor dyrene utsettes for smerte eller andre ting som kan være til plage for dem.
- Stipender for personer som innen- og utenlands vil studere eller undersøke emner vedrørende dyrebeskyttelse, da med sikte på reformer som kan komme dyrene til gode.
- Belønninger for fortjeneste av dyrebeskyttelsessaken, eksemplarisk dyrehold og annen fortjenestefullt arbeid som inngår i legatets vedtekter.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her