Deltas stipendordning

Som ordinært betalende medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Du kan søke om stipend til etter- og videreutdanning, videregående opplæring og grunnskole og uformelle utdanningstilbud. Stipendet har som formål å bidra til økt yrkesrettet kompetanseutvikling for Deltas medlemmer. Stipendordningen skal stimulere til faglig utvikling som gir medlemmer best mulighet til å møte nye kompetansebehov i arbeidslivet.
Hvilke utdanningstilbud kan du søke støtte til?
• Etter- og videreutdanning ved universitet, høyskole og NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger
• Utdanninger godkjent av andre offentlige myndigheter enn NOKUT kan etter konkret vurdering gi rett til stipend etter den høyeste satsen
• Utdanning ved videregående opplæring og grunnskole
• Videregående utdanning for voksne uten lovfestet rett til videregående opplæring
• Uformelle utdanningstilbud som kurs, konferanser og seminarer
Delta dekker kun utdanningstilbud som er yrkesrelevante. NOKUT-godkjent betyr at utdanningen er offentlig godkjent.
Hvor mye kan du få i stipend?
Søknader deles i to kategorier:
1. Formelle grunn- og videreutdanninger – det kan tildeles inntil kr 18 000
Dette er utdanninger på videregående nivå som fører frem til fagbrev eller tilsvarende yrkes- eller studiekompetanse samt universitetsstudier, høyskoleutdanninger og fagskoleutdanninger som gir studiepoeng eller fagskolepoeng.
2. Uformelle utdanningstilbud – det kan tildeles inntil kr 6 000
Dette er yrkesrelevante kurs og seminarer.
Generelt om tilskudd og behandling:
Tilskudd dekker maksimalt 40 prosent av utgifter til kurs og utdanninger som faller innenfor stipendordningen, med unntak for tilleggsbidragene.
Følgende utgifter kan dekkes med inntil 40 prosent innenfor maksbeløpet:
• Kurs- og semesteravgift og eksamensgebyr
• Utgifter til relevant studiemateriell som f.eks. lærebøker, arbeidstøy og kopiavgifter.
• Kjøp av PC støttes med inntil 2.500 kroner.
• Utgifter til realkompetansevurdering for voksne uten lovfestet rett til videregående opplæring eller som får henvisning fra NAV.
• Reiseutgifter etter billigste reisemåte.
Følgende støtte kan gis som tilleggsbidrag:
• Støtte til overnattingsutgifter på kr 600 når undervisning krever overnatting utenfor hjemmet. Dette er et fast beløp og gis uavhengig av antall netter. Støtten gis innenfor maksbeløpet.
• Stipendtillegg for de som er tillitsvalgte i Delta på kr 500. Dette gis i tillegg til maksbeløpet.
• I tilfeller hvor grupper søker støtte til samme kompetansehevende tiltak, kan det søkes om at det etableres sjablonger som gir søkere likt beløp.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her