Eckbos Legat

Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

Legatets formål er å yte støtte til fremme av:
- Sosialt og humanitært arbeid
- Livsopphold for vanskeligstilte enkeltpersoner i Norge
- Enkeltpersoners reise og opphold i helse- eller helbreds øyemed
- Enkeltpersoners utdannelse og yrkesutvikling i Norge og utlandet
- Arbeid for folkehelsen i Norge, sunt kosthold og ernæring
- Medisinsk forskning
- Idrett, friluftsliv og frisksport i Norge
- Arbeid for landets forsvar, militær idrett og foreningsarbeid
- Naturlig og bærekraftig landbruk i Norge, samt støtte til forskning i denne forbindelse
- Norsk bygde-, kyst og skipsfartskultur
- Norsk kunst, kulturliv og kulturvern
- Kristelig kunst og kultur, kristelig foreningsarbeid og virksomhet i Norge og utlandet

På legatets nettsider gis nærmere informasjon om hvilke prioriteringer som gjelder under de ulike formålene.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her