Kaja og Bårds fond for gode formål

Fondet skal gi tilskudd til prosjekter av kunstnerisk, politisk og kulturell art, basert på humanistiske og frihetlige verdier. Det er et hovedpoeng at prosjektene skal komme flere til gode enn den individuelle søker. Prosjektene skal ha et samfunnsmessig nedslagsfelt, gjerne involvere flere deltakere i gjennomføring, og nå ut til mange mennesker. Det stilles for øvrig ingen direkte krav til prosjektenes innhold. Prosjekter med religiøst innhold og/eller utførelse vil dog ikke bli vurdert. Personer i en vanskelig fase i livet, f.eks. med dårlig økonomi ved alvorlig sykdom, kan prioriteres. Tildelingen av midler kan skje i en eller flere puljer. Rapport for gjennomført prosjekt, med grundig dokumentasjon, må leveres ved prosjektets fullførelse.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her