LO-Stats utdanningsstipend

Formålet er å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Rettigheter har de som har minst 1 års fullt betalende medlemskap og kommer inn under hovedavtalen i Staten, eller overenskomstene i SPEKTER. Stipendet yter støtte til helårsstudium på hel- eller deltid ved universiteter og høgskoler, vgs, folkehøgskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonens regi. Det ytes støtte til utdanning av kortere varighet som etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket du er i, eller til omskolering til annet yrke, § 20-opplæring, vekttallskurs og opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling. Følgende utgifter er stønadsberettiget: Kursavgift, eksamensavgift og materiellutgifter.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her