Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNIs formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet. Det gis økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner, og det gis økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Stiftelsen UNI deler ut ca. 30 millioner kroner årlig i bidrag til diverse tiltak.

Formål som faller utenfor styrets prioriteringer er: Tiltak i utlandet, tilskudd til løpende drift og tradisjonell veldedighet. I liten grad gis det støtte til bok-, teater-, film- og festival-prosjekter.

Stiftelsen UNI vil gjerne være sponsor for allmennyttige prosjekter innen skade- og miljøvern. Dette gjelder særlig prosjekter som vanskelig lar seg finansiere gjennom normale kanaler. Det er en absolutt forutsetning for støtte at prosjekter ikke er igangsatt før full finansiering foreligger.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her