Norsk Tannpleierforenings Symposiefond av 1986

Fondsmidlene kan tildeles autoriserte tannpleiere som er medlemmer i Norsk Tannpleierforening, enten som enkeltpersoner eller gruppe. Ved tildeling bør det legges vekt på søkerens faglige bakgrunn og tidligere innsats innen tannpleierprofesjonen. Det kan søkes om midler til:
- å fremme internasjonalt samarbeid faglig og organisatorisk (representasjon, reiser)
- tannpleierrelevant arbeid/prosjektarbeid og etter- eller videreutdanning
Arbeidet skal presenteres, fortrinnsvis internasjonalt. Representanter for Norsk Tannpleierforening under internasjonale arrangementer kan få forskuttert utgifter til reise, deltager-/kursavgift og opphold fra fondet. Søknad om forskuttering må godkjennes av fondsstyret i forkant.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her