Alf J. Aareskjolds Minnefond

Alf Johan Aareskjolds minnefond er opprettet for å hedre den store innsatsen Alf Johan Aareskjold utførte innenfor musikklivet.
Minnefondet skal gi økonomisk støtte i form av stipend til unge, talentfulle musikkutøvere med tilknytning til Rogaland.
Støtten gis til opplæring, utdanning eller kjøp av instrument.
Årlig deles stipend fra minnefondet ut under RM for skolekorps. Minnefondet kan også tildele en ærespris til en person, institusjon eller organisasjon som gjør, eller har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid innenfor musikklivet i Rogaland.
Søknadskriterier:
•Stipend tildeles musikkutøvere mellom 14 og 19 år
•Stipend deles ut til slagverkere, treblåsere eller messingblåsere
•Søkeren må ha tilknytning til Rogaland ved at de er født, bosatt eller
studerer musikk her
•Stipend kan søkes, og kvalifiserte kandidater kan foreslås til stipend.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her