Bamsestipendet

I samarbeid med Namsskogan kommune, Grong Sparebank og Namsskogan Hotell deler Namsskogan Familiepark årlig ut et kunstnerstipend. Stipendet, som har fått navnet ”Bamsestipendet”, kan søkes av skapende kunstnere innen billedkunst, kunsthåndverk og fotografi. Stipendet er spesielt rettet mot kunstnere som ønsker å studere dyr på nært hold. Stipendet består av et pengebeløp på kr.40 000. Kunstneren må være innstilt på å arbeide blant publikum. Det forutsettes at stipendiaten har utstilling i Namsskogan Familiepark påfølgende sommer. NB! På grunn av omdisponeringer av lokaler, har vi dessverre ikke noe galleri til rådighet de neste årene. Vi søker derfor fortrinnsvis stipendiater som kan arbeide mot utstilling utendørs, eventuelt i andre lokaler vi disponerer. Kunstneren kan bo vederlagsfritt ved Namsskogan Hotell i 14 dager i begynnelsen av august.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her