Fridthjov og Aagot Anderssens legat

Legatets midler skal i første rekke brukes til utgivelse av Fridthjov Anderssens verker. Stipend kan også ytes til musikalsk, ubemidlet ungdom for yrkesmessig utdannelse i musikk, fortrinnsvis til personer fra Nord-Norge.

Legatet er under omstrukturering og deler for tiden ikke ut stipendier.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her