Ellen og Axel Lunds legat

Til barn hvis far eller mor har vært leder i restaurant- eller hotellfaget, - eller i næringsvirksomhet tilknyttet reiselivet i Norge. Stipendiet skal benyttes til utdannelse i en av ovennevnte virksomheter. Kan også gis til barn hvis far eller mor har hatt tilsvarende stilling i Danmark, under forutsetning av at barnets utdannelse skjer i Norge.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her