Negotias utdanningsstipend

Medlemmer i Negotia kan søke om stipend til etter- og videreutdanning eller omstilling innenfor forbundets organisasjonsområde. Stipend kan også tildeles der videreutdanning baseres på selvstudium. Det forutsettes minimum ett år medlemskap i forbundet. Det gis støtte til dokumenterte studieutgifter (studieavgift, litteratur, eksamensavgift o.l.) Det vises forøvrig til statuttene for utdanningsstipendet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her