Oslo Handelens utdanningslegat

*Utdanningsstipendier. Utdanningsstipendiene skal benyttes til finansiering av studier i Norge eller utlandet. Søkere må være født og oppvokst i Oslo og det må dokumenteres behov for hjelp til finansiering.
*Oslohandelens Utdanningslegat. Legatets formål er økonomisk støtte til unge kvinner og menn født og oppvokst i eller bosatt i Oslo-regionen til utdanning innen handel eller til formål som bidrar til økt kompetanse innen handelen. Studiene/kompetanseheving, herunder etter- og videreutdanning, kan foregå i Norge eller utlandet.
*OHFs understøttelsesfond. Legatets formål er å gi økonomisk støtte til eldre medlemmer av Oslo handelsstands Forening og medlemmers etterlatte. Søkere må ha fem års medlemskap og være fylt 60 år.
*Handelsnæringens legat til økonomisk vanskeligstilte i Oslo. Legatet kan søkes av økonomisk vanskeligstilte i Oslo, som er eller i lengre tid har vært tilknyttet handelsnæringen.
*Beste elev. Oslo Handelsstands Forening deler årlig ut et stipend på kr 10.000 til beste elev ved Oslo Handelsgymnas og kr 20.000 til beste elev ved BI Varehandelsledelse. Utvelgelsen av elevene skjer i nært samarbeid med studiestedene.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her