Torolv Bjørnsgaards legat og Norsk Forstmannsforenings ærespris

Stipend kan søkes av Naturviternes medlemmer med skogfaglig utdanning til studie-/reisestipend.

Som kandidat til Norsk Forstmannsforenings ærespris kan foreslås forstmann/-kvinne som i sitt daglige yrke har gjort en innsats i norsk skogbruk av praktisk eller vitenskapelig art.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her