MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (Tidligere: Det teologiske menighetsfakultetets legater)

Herdis og Robert Kirkerøds legat
Legatmidler kan tildeles MF-studenter som er hjemmehørende i Nordland, Troms og Finnmark. Prester som tjenestegjør i disse fylkene, og som tar videreutdanning ved institusjonen, kan også komme i betraktning.

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunns studentlegater
Formål: Dels til faglig relatert virksomhet for viderekomne studenter ved MF, og dels til MF-studenter som dokumenterer en vanskelig økonomisk situasjon. Prester utdannet ved MF som tjenestegjør i Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros bispedømmer, samt i Nordmøre og Romsdal, kan også komme i betraktning ved etter- og videreutdanning.

Professor Hallesby og hustrus legat
Legatet er opprettet til fremme av vitenskapelig forskning i teoretisk og praktisk teologi. Kandidater og prester under 50 år utdannet ved MF kan søke legatet, og det gis primært støtte til studiereiser, litteraturkjøp eller trykkestøtte.
Eget søknadsskjema skal benyttes, og prosjektbeskrivelse må vedlegges.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her