Medie-legatet

Medie-legatet er knyttet til Gimlekollen Mediesenter Kristiansand. Legatet kan gi støtte til kompetanseutvikling utover en mediefaglig grunnutdanning eller realkompetanse for følgende formål: øke kompetanse for kristne lærere innen mediefag, medvirke til at kristne medarbeidere utvikler spisskompetanse, videreutvikle kristne i aktivt, profesjonelt mediearbeid. Årlig tildeling reguleres bl.a. av renteutviklingen. Utdelt sum har de siste år variert fra kr 30.000 til 50.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her