FLTs utdanningspris

Forbundet for ledelse og teknikks utdanningspris på 150.000 kr.

Prisen skal honorere gode studentoppgaver innen forbundets organisasjonsområde og fremragende arbeid med kompetanseutvikling og livslang læring.

Både tekniske fagskoler, universiteter og høgskoler kan levere inn søknad om prisen, og prisen kan deles mellom inntil tre vinnere. Det er fagmiljøet ved institusjonen eller prosjektbedrifter i samråd med utdanningsinstitusjonens fagmiljø som må fremme søknad på aktuell kandidat og gi begrunnelse for hvorfor kandidaten bør tildeles prisen.

- Prisen skal honorere gode studentoppgaver: prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen ledelse, teknikk/teknologi, økonomi/administrasjon, samt oppgaver som etter priskomiteens vurdering faller inn under forbundets organisasjonsområde, uttaler forbundsleder Jonny Simmenes.

Videre kan prisen deles ut til personer, institusjoner, selskap, bedrifter og utdanningsinstitusjoner som bidrar til fremragende arbeid med tilrettelegging og/eller gjennomføring av kompetanseutvikling og livslang læring.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her