Medisin/vetrinærmedesin/helse

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

* Arne Hagenes legat. Til kreftforskningen ved Universitetet i Tromsø. * Kreftforskningsfondet ved Universitetet i Tromsø. Til støtte for kreftforskningen ved Universitetet i Tromsø. * Mariane og Rolf Bjørns fond. Formål: å yte... Les mer

Medisin/vetrinærmedesin/helse

Yngvar Såstads legat

Stiftelsen skal fremme forskning på hiv/aids ved Ullevål sykehus (nå Oslo universitetssykehus HF). Les mer