Nordisk Inst. for Sjøretts stipend

*Protection & Indemnity-klubben til assuranceforeningen Skuld finansierer stipendet til en vitenskapelig assistent hvert år, dessuten gis et mindre stipend til en av studentene på Master of Maritime Law-programmet.
* Fra år til annet støttes vit.ass.-prosjekter eller ph.d.-prosjekter av Sjur Brækhus-fondet, Norsk Varekrigsfond og Johan og Mimmi Wessmanns Minnefond.
* Vi arbeider for tiden med ekstern finansiering av et valgfag i Marine Insurance.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her