Jus

Skriveplass og stipend for jusstudenter

Skal du skrive masteroppgave i rettsvitenskap? Da bør du søke om skriveplass i Deloitte Advokatfirma. Vi tilbyr skriveplass ved våre kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger. Vi gir deg: Et økonomisk stipend på 30.000 kroner Fagl... Les mer

Jus

Otto Løvenskiolds legat

Stiftelsen gir stipend til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet. Stipendene skal dekke inntil ett års studieopphold i utlandet for jurister uteksaminert fra norske universiteter. Stipendmottaker må være bosatt i Nor... Les mer

Jus

Nordisk Inst. for Sjøretts stipend

*Protection & Indemnity-klubben til assuranceforeningen Skuld finansierer stipendet til en vitenskapelig assistent hvert år, dessuten gis et mindre stipend til en av studentene på Master of Maritime Law-programmet. * Fra år til ann... Les mer

Jus

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Stiftelsen gir stipend til én eller flere juridiske kandidater til vitenskapelige reiser til land utenfor Norden. Støtte gis til dem som driver med forskning innenfor et nærmere avgrenset/presisert juridisk felt. Det gis ikke stip... Les mer

Jus

Det juridiske bibliotekfond

Stiftelsen skal fremme juridisk bibliotekfaglig virksomhet i Norge, først og fremst i tilknytning til Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo. Les mer