Otto Løvenskiolds legat

Stiftelsen gir stipend til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet.
Stipendene skal dekke inntil ett års studieopphold i utlandet for jurister uteksaminert fra norske universiteter.

Stipendmottaker må være bosatt i Norge og ikke over 38 år ved tidspunkt for tildeling.

Kandidater som kan komme i betraktning, er
- jurister som skal utføre rettsvitenskapelig forskning
- jurister som er ansatt i forvaltningen, diplomatiet eller domstolene og har vært det i minst ett år, og som ønsker videre utdanning for slikt arbeid.
Søkere som er uteksaminert fra, eller har forskerstilling ved, Universitetet i Oslo, har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her