Aust-Agders fylkeskommunes kulturstipend

Aust-Agders fylkeskommune deler ut to kulturstipend à kr 40.000. Stipendet gjelder hele kulturområdet, og formålet med stipendet er å gi bedre arbeidsvilkår og inspirasjon til aktive kulturarbeidere bosatt i fylket. Det gis fortrinnsvis til innsats eller studieobjekt som er fylkesomfattende eller av regional interesse, og i tilfeller der statlige ordninger ikke er til stede. Stipendet kan nyttes både som reise- og arbeidsstipend og til etterutdanning/skolering innen kultursektoren. Ved vurdering av søknadene skal det legges særlig vekt på at søkeren har en klar plan for bruken av stipendmidlene, og at stipendet vil gjøre det vesentlig lettere å realisere planene. Mottakere av stipend skal gi en kort skriftlig rapport om bruken av stipendet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her