Birkenes og Lillesand kommunes legatmidler

* Tordis Håkedals gave. Stiftelsens nettoavkastning skal benyttes til utdeling av stipendier til elever/ studenter fra Lillesand og Birkenes som søker videreutdannelse utover obligatorisk grunnskole, og som ved sitt arbeid, flid og interesse har vist vilje til å bruke sine evner og anlegg for videre skolering og utdannelse. Det utdeles årlig inntil 8 like store stipendier fordelt med inntil 4 på hver kommune, likevel slik at elever fra Høvåg særlig tilgodeses. Styret har de senere år lagt til grunn at søkerne ikke må ha fylt 25 år innen søknadsfristen i søknadsåret og heller ikke ha mottatt stipend året før. Det kreves tilknytning til kommunene. Søkere bør ha fullført videregående skole og fortrinnsvis være heltidsstudenter. Stipend har gjennomgående vært på kr 5.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her