Drammen kommunes kulturstipend og Drammen kommunes kulturpris

Drammen kommunes kulturstipend er på kr. 30.000 og har som formål å støtte og inspirere aktive kunstnere/kulturarbeidere i kommunen. Kulturstipendet skal stimulere personer som ønsker å utvikle sin kompetanse/kunnskap innenfor kunst og kultur. Målgruppe: Utøvere innenfor kunst- og kulturfeltet som ønsker å tilegne seg kunnskap som vil være til gavn for kulturlivet i Drammen. Søkere må enten være bosatt i eller ha nær tilknytning til kommunen. Kriterier/vilkår: De som tildeles stipend må innen utgangen av året stipendet blir utbetalt, rapportere til Kulturtjenesten om hva stipendiet ble brukt til. Hvis ikke stipendbeløpet nyttes til det formål som er forutsetningen for tildelingen, må stipendiet tilbakebetales. Søknad om kulturstipend skal inneholde opplysninger om navn, alder, adresse, botid i kommunen, fagområde, utdannelse, fremtidsplaner, hva stipendiet skal nyttes til. Det skal vedlegges en oppgave over vedkommendes formue og inntekt. Dokumentasjon vedr. utdannelse med tilknytning til kunst- og kulturområdet vedlegges.

Drammen kommunes kulturpris tildeles etter nominasjoner fra publikum. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Drammen. Formålet med prisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre vinneren til videre innsats.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her