Emmy og Thorleif Olsens legat

Til beste for uføre og handikappede i Røyken. Det er ikke presisert hvilke formål eller tiltak det kan søkes støtte til. Midler tildeles enkeltpersoner, dvs. uføre og handikappede i Røyken. Legatstyret ønsker ikke søknad fra organisasjoner eller institusjoner.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her