Familien Kiær og Solbergs legat

Til støtte for økonomisk vanskeligstilte i Drammen kommune og omegn. Både enkeltpersoner og organisasjoner med virksomhet som støtter formålet kan søke. Søknaden skal minst inneholde navn og adresse på søker samt opplysninger om behovet med dokumentasjon for økonomisk stilling (ligningsattest, bekreftelse fra offentlig myndighet o.l.)

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her